دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

یعقوب بن یزید

یعقوب بن یزید
 یک نسخه از کتاب حریز و حماد از طریق ایشان در دست قمیین بوده است شواهد ما بر این مطلب زیاد نیست اما قابل اثبات است و یک نسخه هم از ابراهیم بن هاشم است نسخه ابراهیم بن هاشم در بین قمی ها جا افتاده ولی نسخه یعقوب با این که به نظر ما به مراتب أجل شأنا از ابراهیم هست جا نیفتاد
 سر این مطلب را نمی دانیم، آیا نسخه ایشان از کتاب حماد و یا حریز نسخه شاذ بوده است و یا....

مشکل دیگر روایت این است که ،عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند که به نظر ما حریز مستقیم از حضرت روایت نقل نمی کند و یک واسطه در این بین باید باشد البته مرحوم استاد این مطلب را قبول نداشتند و نوشته اند که این مطلب از یونس هست که وارد شد و حضرت (حجبه) راهش ندادند و یک یا دو روایت مستقیماً از حضرت نقل کرده است
 و این مطلب خودش سند درستی ندارد
 و حدود ۱۵۰ روایت در کتب اربعه هست که عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام و در بعضی آمده که سألت اباعبدالله علیه السلام

استاد: این سالتُ که شاهد خوبی نیست مثلا عمر بن اذینه در وسائل دو روایت آورده در ابواب الحج در جایی نوشته کتبتُ الی ابی عبدالله علیه السلام و واسطه را هم می گوید و در جایی هم این روایت را آورده و نوشته سألت اباعبدالله علیه السلام یعنی سألت بالکتابه ،لذا امکان دارد که روایاتی که با سألتُ  هست از حریز همینطور باشد و مشافهة از خود حضرت نقل نکرده باشد

۹۲/۱۲/۶

ارسال سوال