دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

احمد_بن_محمد_یحیی_العطار

مشایخ_الاجازه

احمد_بن_محمد_یحیی_العطار


سر اینکه احمد بن محمد بن یحیی العطار در کتب رجالی خمسه نیامده است این است که ایشان بعد از برقی و کشی است و در فهرست نجاشی و شیخ طوسی نیامده است چون صاحب کتاب نبوده و فقط مرحوم شیخ در رجال در باب کسانی که از ائمه علیهم السلام روایت نقل نکرده اند آورده است

انصاف این است که داده های رجالی ما نسبت به مشایخ قم و خراسان بسیار کم است و بعد از شیخ هم از اصحاب ما تا همین فتره های متاخر کار رجالی آنچنانی انجام ندادند

شهید ثانی رحمت الله علیه یکی از کسانی است که شروع کرد به کارهای رجالی کردن و حاشیه بر خلاصه نوشت که موجود است و همچنین کتاب درایه نوشته 
یکی از حوض های کری که ایشان درست کرد این بود که مشایخ اجازه مستغنی از توثیق هستند که خیلی‌ها مثل مرحوم بهبهانی و حاجی نوری پذیرفتند و سِرِّ اینکه اصحاب متأخر ما این روایت را صحیح می‌دانند همین است چرا که گیر سند در همین احمد بن محمد بن یحیی العطار بود که ایشان هم از مشایخ اجازه هستند و از این طریق ایشان را توثیق کردند البته مرحوم خویی این مطلب را نپذیرفتند

ارسال سوال