دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

#مصدر_شناسی_حدیث_رفع(۱)

نکات رجالی استاد مددی:
#حدیث_رفع

#مصدر_شناسی_حدیث_رفع(۱)


 قدیمی ترین مصدر نقل این حدیث نوادر احمد اشعری و محاسن برقی است که هم عصر بوده اند

نوادر متن ۶ فقره ای و محاسن متن ۳ فقره ای روایت را اورده اند
محاسن از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که سندش هم صحیح است اما از شواهد حدیث کاملا معلوم است که حدیث برای مقام تقیه صادر شده است و لسانش لسان تقیه است


مصدر بعدی فقه الرضا علیه السلام است که عبارت (و ما جهلوا) دارد

در کتاب عیاشی هم امده است که کافی از ایشان نقل میکند
 
مصدر بعدی کافی است باب ایمان و کفر (ما رفع عن هذه الامه)
که دو حدیث اورده است متن ۴فقره ای و ۹ فقره ای که سندش بسیار ضعیف است و معلوم است از مصادر معتبر، این حدیث را نداشته است
(در بررسی سندی حدیث مطرح میشود)
این حدیث هم مرسل است و هم در مرسِل بحث است
  
اما حدیث ۴ فقره ای کافی نکته ی ظریف تاریخی دارد
از حدیث و ایاتی که ذکر شده فهمیده میشود که صدور حدیث در شب معراج است 
سال رسول الله ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا فأجابه الله ...

اگر این مطلب درست باشد بسیار مهم است و ما باید دنبال شواهد قرآنی برای فقرات حدیث رفع باشیم نکته ی بسیار مهم این است که غیر از ( ما لا یعلمون ) فقرات دیگرش شاهد قرانی دارد

ارسال سوال