دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

سنت ـ فریضه

فرق سنت و فریضه و حدیث

فریضه یعنی احکامی که خداوند متعال جعل کرده است
سنت یعنی ما جعل رسول الله
حدیث حاکی از سنت است نه خود سنت 


اختلاف بین شیعه و اهل سنت در سنن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم

مشهور اهل سنت میگویند پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم حق جعل حکم نداشته و سنت آن چیزهایی است که ایشان از قرآن میفهمیده و ما نمیفهمیم 

مستفاد از روایات کثیره ی ما این است که سنن تشریع رسول الله است 
ان الله فوّض الی نبیه 
فصارت السنه عدل الفریضه

اساس بحث در زمان خلیفه ی ثانی در مورد سنن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم بود
سنن ایشان در مورد حج در مورد صلاه در مورد صوم و ...

معیار بندی از مجموعه ی روایات
سنن بعضی در واجبات است که غالبا نقش تکمیل کننده و حسن و زیبایی میشود 
لا تعاد الصلاه الا من خمس اون خمس فریضه هستند
الحمد ،سنة

نقش سنت در محرمات یا به نحو مقدمات است یا الحاق موضوعی است
مثل کل قرض یجر منفعة فهو ربا
ولو قرض است ولی رسول الله ربا میداند

حال آیا نسبت به خمر این مطلب تطبیق میشود یا خیر
از جمله ی روایات معلوم میشود که تطبیق شده است
ان الله حرم الخمر من العنب بعینه و حرم رسول الله کل مسکر
تحریم الهی از شراب انگوری است
تحریم نبوی از کل مسکر است

در اینجا باز هم بین شیعه و اهل سنت اختلاف است در حرمت شراب غیر انگوری که سنت است
مثلا کوفه در قرن اول معروف به نبیذ بودند و بسیار نبیذ میخوردند و معتقد بودند نبیذ خودش بعنوانه حرام نیست بلکه اسکارش حرام است یعنی آنقدر بخورد که به حد اسکار برسد الان هم بعضی از علمای اهل سنت شراب غیر خمر میخورند
در انجیل هم همین مطلب آمده است که مست شدن حرام است نه خوردن 
در تفسیر قرطبی هست که مست کردن در همه ی شرایع الهی حرام بوده است و اونی که در اسلام آمد خوردن خمر بعنوانه بود ولو اینکه مست نشود
اما آنچه که از روایات ما به دست می آید ایناست که صرف شرب حرام است نه اسکار


به این بحث متاسفانه آنطور که باید ،پرداخته نشده است و ثمرات بسیار زیادی هم دارد مثلا در بحث ترتب ،تعارض ،شناخت موارد تقیه، اجزاء
لکن ما متاسفانه ،سنت را به معنای حدیث گرفتیم

ارسال سوال