دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

سرّ عدم تعرض شیخ به برخی از رجال

در معجم تستری چند جا به شیخ طوسی اشکال می‌کند که چرا اسم محمد بن زکریا را ذکر نکرده است؟ و ایشان در این مورد و برخی از موارد دیگر این امر را حمل بر غفلت شیخ طوسی کرده است.

ارسال سوال