دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

حدیثه يعرف و ینکر

(یعرف منها و ینکر) عبارتی است که نجاشی در مورد افراد زیادی به کار برده است
از این عبارت برداشت های گوناگونی شده است که چند نمونه ازین برداشت ها را ارایه میکنیم و در آخر کلام استاد را عرض میکنیم


۱-مرحوم خویی
در مورد احمد بن هلال که مرحوم نجاشی میفرماید (صالح الروایه یعرف منها و ینکر) میفرمایند صالح الروایه با ینکر تعارض ندارد چراکه شاید از جهت کذب مَن حدّثه بها باشد نه اینکه خودش منشأ کذب باشد لذا تنافی ندارد
معجم ج۲ص۴۳۶

۲-مرحوم خویی 
مراد از ینکر یعنی فهم و تحمل بعضی از احادیثش برای عقل دشوار است 
مصباح المنهاج ج۱ص۳۵۰

۳-ایه الله سید محمد رضا سیستانی
م نجاشی در مورد سعد بن طریف میفرماید یعرف و ینکر
-این عبارت به حدیث و روایتش بر نمیگردد بلکه به خود شخص بر میگردد که در نزد بعضی از اهل حدیث و رجال شناخته شده و در نزد بعضی شناخته شده نبود
قبسات من علم الرجال ج۱

۴-ایه الله سید محمد رضا سیستانی
در جواب مرحوم خویی  میفرمایند که مراد از مناکیر نمیتواند مطالب حقه ای باشد که تحملش برای عقول دشوار است بلکه حدیث منکر حدیثی است که عقل قبولش نکند و یا مخالف با شرع باشد 
در ادامه میفرمایند
این عبارت برای اشاره به عدم وثوق تام و کامل به راوی است و عبارت نجاشی(صالح الروایه ،یعرف منها و ینکر)تعارض صدر و ذیل دارد و اگر میگفت (ینکر منها احیانا)خالی از اشکال بود چنانچه م تستری هم متوجه این مطلب شده و فرموده "کان من الصواب ان یقول :کثیر الروایه یعرف منها و ینکر 
در ادامه ی توضیحات میفرمایند شاید تصحیف شده باشد و در اصل بوده (واسع الروایه)که در این صورت تعارضی وجود نخواهد داشت

۵-استاد مددی 
در مورد احمد بن حسین بن سعید که م نجاشی فرموده است (حدیثه یعرف و ینکر) میفرمایند
این جمله دو تفسیر میتواند داشته باشد
۱-این عبارت یک نکته ی فهرستی باشد یعنی در روایات و نسخه هایی که از او به دست رسیده بعضی از روایت هایش در مصادر دیگر بوده و بعضی از روایت هایش در نسخه های دیگر نبوده 
به عبارتی بعضی از احادیثش منفردا از طریق ایشان و در این نسخه است

این نکته شواهد زیادی دارد

۲-و همچنین میتواند اشاره به احادیث عجیب و غریب باشد 
مثلا احمد بن حسین روایتی ۱۸صفحه ای دارد در کتاب شریف خصال و ...که شاید منظور م نجاشی اینگونه احادیث باشد تحلیل ها(ضعیف بودن،مرسل بودن یا ...)اگر به احوالات شخص برگردد میشود رجال
و اگر به مصدر و نسخه برگردد میشود فهرست

ارسال سوال