دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

جابر بن یزید جعفی

مرحوم نجاشی در مورد جابر بن یزید جعفی کلام هایی دارند که نه درست است و نه ما از مرحوم نجاشی انتظار داشتیم اینگونه حرف بزنند. جابر نه از غلاة است و نه دروغگو و اینکه سوار نی می شده است و جنون بهش نسبت داده اند، هیچ کدام درست نیست. کاملا خلاف واقع است با شواهد قطعی واقعی نمی سازد.
مرحوم نجاشی دارند که رواة از ایشان ضعیف است و یکی هم عمر بن شمر را نام برده اند. «روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا منهم عمرو بن شمر» (رجال‏ النجاشي، ص‏129.) در ضعفای ابن عدی نقل می کند در 30 سالی که من مسجد می رفتم همیشه عمرو بن شمر قبل از من مسجد بود! کمالات زیادی عامة برای ایشان نقل کرده اند. خلاصه ما خیلی تضعیفش را نمی فهمیم. 
روایت معتبری ابن ابی عمیر دارد که بعد از قیام زید سلطه اموی شروع شد به کم شدن و بعد از مرگ ولید درکوفه اضطراب شد و فضای سیاسی باز شد. می شود گفت که جابر از این فضا استفاده کرد و اولین کسی است که گفته: «حدثنی وصی الاوصیاء ابی جعفر»؛ وصایت را علنی کرد که مورد حساسیت اهل سنت قرار گرفت. عایشه و صحیح بخاری وصایت رسول الله (ص) را رد می کنند.
«جُنَ‏ جَابِرُ بْنُ يَزِيد‏» را از این جهت به او گفتند نه اینکه سوار چوب بشود و ...! هنوز در کوفه ولو شیعه بودند ولی وصایت را فقط برای امیرالمؤمنین علیه السلام قبول داشتند. ایشان اولین بار این حرف را زد. جابر شخصیت اجتماعی بوده است. غالی هم نیست. مشهور عامة تضعیفش کرده اند. به هر حال اولین کسی که با جابر در افتاد چون شخصیت اجتماعی داشت ابوحنیفه بود. قدیمی ترین کسی که جابر را متهم به کذب کرده است ابوحنیفه است و الآن هم استنادشان به ابوحنیفه است. در این حد نبوده است که کارهای جنون آمیز بکند. جابر شخصیت با اهمیتی بوده تا آنجا که صحیح مسلم در بخش مقدمه یا بخش اولش مطلبی را از او نقل می کند که جابر حدیثی از او در مورد تأویل یک آیه به رجعت نقل می کند و با او مناقشه می کند. 

ارسال سوال