دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

موسی بن عمر

موسی بن عمر یک شخصیت قابل اعتماد در قم بوده است که از اسانید بر می آید که ناقل میراث کوفه به قم است. این طرفش بزرگان قم هستند و آن طرفش بزرگان کوفه. انتقال میراث به قم تقریبا از زمان حضرت رضا (علیه السلام) شروع شده است. ایشان یکی از ناقلین میراث های بزرگان کوفه به بزرگان قم است. شاید منشأ عدم استثنای ابن ولید هم همین باشد. چون گفتیم که منهج مشایخی زیر مجوعه ی منهج فهرستی است. لذا اینها فوق توثیق هستند. ابراهیم بن هاشم هم با اینکه توثیق صریح ندارد ولی معلوم است از موسی بن عمر اجل شأنا است. 

ارسال سوال