دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

اشکال سندی مرحوم خویی به مکاتبات

 «و الذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين مجهولة».
بله این اشکال وارد است. ولی گفتیم که ظاهرا به صورت مکاتبه هستند و هر دو جنبه استفتاء دارند. 
برخی از بزرگان اصحاب ما این استفتائات از ائمه (علیهم السلام) را جمع کرده اند. ما مستفتی را عادتا نمی شناسیم چون راوی نیستند تا در کتب رجال وارد شوند. متعارف نیست که شرح حال آن سائل را بنویسند. و گرنه باید حال آحاد شیعه را بنویسند. لذا این راه که مرحوم استاد رفته اند که ضعیف است در اینجا راه به جایی نمی برد. اینها صاحب شأن نیستند تا نامشان در کتب رجال بیاید
دنبال مستفتی نرویم چون یک درب بسته است. می شود گفت کسی که وکیل حضرت بوده است مثل علی بن مهزیار که می گوید فلانی نوشته و من جواب را به خط حضرت جواد (علیه السلام) دیدم.. 
ج۵۹

ارسال سوال