ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

مقبوله عمر بن حنظله

عمر بن حنظله و خود حدیث خیلی ظرافت دارد و اگر نقل به معنی کرده باشد خیلی ظرافت به خرج می داده است. 
در عبارت «فان المجمع علیه لا ریب فیه» احتمالات معقولش را حدود صد و بیست تا در آورده ایم. ال چیست. مجمع علیه شامل فتوی هم می شود – که شهرت فتوایی هم حجت باشد - یا خیر؟ لا ریب حقیقی است یا نسبی است؟ عقلائی است یا شرعی؟ نکته خیلی مهم : لا ریب اضافی است – اضافه به خبر - یا واقعی و نفسی است. برخی علما لا ریب اضافی گرفته اند ولی ما  لا ریب را حقیقی گرفتیم نه اضافی. 
این احتمالات یعنی قابلیت لفظ، سپس به مرحله استظهار می رسیم و اگر نشد روایت را مجمل می دانیم.] 
ما تعلیل گرفتیم و عقلائی و ال عهد ذکری و مجمع را مشهور و شهرت روایی و لا ریب عند العقلاء و حقیقی گرفتیم نه اضافی. لذا حدیث ناظر به اصل حجیت است نه ترجیح. لذا چیزی که اهل سنت گفته اند به روح حدیث نزدیک تر است تا نظر ترجیح. آخوند  موافقت و مخالفت در کتاب و عامه را از مقومات دانسته اند ولی ما این را هم از مقومات دانسته ایم. البته آخوند ترجیح را مستحب نمی داند.
اگر ثابت شود که اصل مطلب از حضرت است و در اهل سنت هم رائج شده است خیلی ارزش دارد.
مرحوم استاد در اینجا اول سند را دیده اند و قبول نکرده اند و بعد وارد بحث مشهور شده اند. اهل سنت اول سند را می بینند و اگر درست نبود کاری به شهرت ندارند.

ارسال سوال