دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

احمد بن حسین بن سعید

احمد بن الحسین پسر حسین بن سعید است، مرد با استعدادی است احترام هایی که به او گذاشته اند به احترام پدرش است که نجاشی می گوید از جمیع شیوخ پدرش غیر از یک نفر نقل می کند. در قم ملقب به دندان بوده است. ایشان مردی است قوی در حدیث. ولی مشکلش این است که مذاهب فاسده به او نسبت داده شده است که به نظرم غلو باشد. احتمالا با غلات سیاسی آن زمان ارتباط داشته است مثل نصیری ها و اسماعیلی ها. 
از عبارت نجاشی معلوم می شود که مرد بزرگواری است روایاتش در کتب اربعه زیاد است ولی گویا مطرود است روایات ایشان. 
حدیثه یعرف و ینکر یعنی حدیثش زیاد نقی نیست

ارسال سوال