دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

حسین بن سعید ـ کیسانیه

کتب حسین بن سعید در قم بوده است و بعد هم خود ایشان از اهواز به قم می آیند و در قم وفات می کنند. مرحوم کلینی عادتا به دو واسطه و گاهی هم با یک واسطه (أبو داود) از حسین بن سعید نقل می کند این ابو داود را نمی شناسیم. خیلی بحث شده است که ایشان کیست ولی محصلی ندارد. البته موارد نقل ایشان از نسخه ابی داود هم اندک است. دیروز عرض کردیم که مقدس اردبیلی در «عبد الرحمن بن الحجاج» تشکیک می کند چون نجاشی گفته است : «رُمِیَ بالکیسانیة». انصافا این نحوه تشکیک خوب نیست. «رُمِیَ» یعنی خود نجاشی هم قبول نداشته است. علاوه بر اینکه تصور اینکه کیسانیه در زمان موسی بن جعفر (علیهما السلام) بوده باشند هم مشکل است. عبد الرحمن بن الحجاج ظاهرا زمان حضرت رضا (علیه السلام) را هم درک کرده است.
به نظر ما ناووسیه و حتی فطحیه، حرفشان معلوم نیست. چه رسد به کیسانیه که اصل وجودش هم مشکوک است. معروف است که محمد بن الحنفیه کارهای مختار را تایید می کرده است لذا شاید عده ای که می خواسته اند در کوفه کشتار راه بیاندازند خودشان را تابع محمد معرفی می کرده اند. اینکه او در کوه های رضوی (اطراف مدینه) زنده است و دو شیر از او محافظت می کنند با عقل نمی سازد. سیطره به کوه های اطراف مدینه خیلی راحت است چون مثل تپه اند. فکر نمی کنم آدم عاقل متعارف، این حرف ها را بزند. احتمالا دشمنان شیعه این حرف ها را زده اند برای اینکه بگویند شیعیان، حرف های نامربوط می زنند.

ارسال سوال