دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

فرق اصل و مصنف

مصنف کتابی است که نویسنده آن معتقد به حجت بودن روایاتش نیست بلکه روایات را به صورت مختلف (مقبول و غیر مقبول) در آن آورده است. ولی اصل کتابی است که به آن عمل می شود. البته برای اصل هم معانی مختلفی گفته شده است. احتمالا رواج این اصطلاح در میان اصحاب ما تقریبا هم زمان با زمان جعل اصطلاح «صحیح» در اهل سنت باشد. البته بخاری که اولین صحیح را دارد وفاتش در زمان امام عسکری (علیه السلام) است ولی ما لفظ اصل را شاید در زمان حضرت رضا (علیه السلام) هم داشته ایم. مدتها برای ما سؤال بود که چرا اصولی که شیخ نام می برد بیش از اصولی است که نجاشی نام می برد. به نظرم نجاشی نظرش در فهرست، روی مصنفات و کتب بوده است نه اصول. نام کتاب نجاشی (طبق چیزی که در ابتدای جلد دوم گفته است) اینگونه آمده است : «كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة و ما أدركنا من مصنفاتهم و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم». پس احتمالا نجاشی نمی خواسته اصول را ذکر کند. لذا شیخ، اصول بیشتری ذکر کرده است. ولی نام کتاب فهرست شیخ، مشتمل بر اصول هم هست : «فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنّفين منهم و أصحاب الأصول [و الكتب و أسماء من صنّف لهم و ليس منهم]

ارسال سوال