دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

رجال ابن داوود

مشکل کتاب ابن داود این است که در هر صفحه چند اشتباه دارد. «کش» و «جش» که تلخیص کشی و نجاشی است زیاد با هم اشتباه شده است. مرحوم اُرمَوی هم کتاب را چاپ کرده است ولی تحقیق فنی رجالی ندارد. ایشان )ابن داوود)می گوید : من مبتکر فن هستم ولی خلاصه علامه را دیده است و با «بعضهم» از او تعبیر می کند. ظاهرا مرادشان با این فوائد است که جدید است. انصافا تأثیر علامه به مراتب بیشتر از ایشان است چون چند دوره فقه هم دارند. تا چند قرن عمده مباحث رجالی بین اصحاب ما از علامه بوده است. خصوصا که به عنوان یک فقیه، تطبیق رجال بر اسانیدِ احادیث هم کرده است.

اینکه کتاب ابن داود مشکلات فنی دارد جای انکار نیست. راست است که مبدع فن است. اولی هم نباشد دومی است. مزیت این کتاب این است که : کتابی رجالی است و طبقات هم دارد. توثیق و تضعیف و بیان مذهب هم دارد. این خصوصیت کتاب علامه و ابن داود است. 
تستری در مقدمه فروقی بین ابن داود و علامه دارد که اجمالا بد نیست. به نظر م برخورد ابن داود رجالی تر است تا علامه. علامه به خاطر عمل و عدم عمل روی روایت آن شخص، توثیق و تضعیف می کند و نفسش نفس فقاهتی است ولی ابن داود بیشتر نفس رجالی دارد. 
البته همه مشکل کتاب، به خاطر ردائت خط خودش یا مشکل نسّاخ نیست. چون از شخصیت علمی ایشان زیاد خبر نداریم. گفته اند سی کتاب دارد. شعر ایشان هم به ما رسیده است و شعرش هم بد نیست و مرحوم امینی هم در الغدیر در شاعران غدیر از ایشان نام می برند. به ایشان فقه و اجتهاد هم نسبت داده شده است ولی من به شخصیت دیگر ایشان غیر از رجالش احاطه ندارم چون کتابهای ایشان را ندیده ام.
می دانید که ما زیاد دنبال تقلید نیستیم. ما خودمان می توانیم کتاب ایشان را بررسی کنیم. آدم احساس می کند پختگی خاص را ندارد. مثلا طرقش را به ابن غضائری و ابن عقده نمی آورد ولی به نجاشی و شیخ و.... ذکر می کند. چرا نمی گوید که به نسخه ابن عقده و ابن غضائری اجازه نداشته است بلکه وجاده بوده است. ابن طاووس لا اقل توصیف نسخه می کند ولی ایشان خیر. اینها مربوط به ردائت خط نیست. همچنین ایشان در مقدمه دارد که قسم اول للموثقین. ولی در باب اول دارد : فی ذکر الممدوحین. موثق که غیر از ممدوح است. لذا به ذهن می آید که برخی مشکلات، از خط ایشان و نساخ نیست. فکر ایشان واضح نیست. در اول باب دوم دارد که تقدم الباب الاول فی ذکر الممدوحین و المهملین. در اثنای باب اول هم الی ما شاء الله دارد که نجاشی فلان شخص را مهمل ذکر کرده است. یعنی سه تا اصطلاح کاملا متغایر را در یک باب آورده اند. 
فکر نمی کنم این مسائل به ردائت خط برگردد. ظاهرا اول کار ایشان بوده است. بله یک امتیاز ایشان این است که رجال شیخ به خط ایشان نزدش بوده است. اما بحث ابو بکر حضرمی، ایشان از مدح، ثقة را فهمیده است. موثق و ممدوح ظاهرا نزد ایشان یکی است

ارسال سوال