ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

نوادر احمد اشعری


نوادر احمد اشعری است. این کتاب، کتابی است که در زمان مجلسی (صفویه) پیدا شد و وجاده است و نسخه اش هم نسخه جدیدی بوده است. هفت هشت سال بعد از استنساخ آن نسخه، مرحوم حر عاملی آن را از روی همان نسخه ی جدید، استنساخ کرده است. مرحوم مجلسی در بحار در برخی جاها می گوید که از «نسخه عتیقة جداً» نقل می کند ولی متأسفانه خصوصیاتش را نگفته که کاش می گفت، ولی در اینجا نسخه، قدیمی نیست. ابن طاوس از این جهت مزیت دارد که گاهی، خصوصیات را هم می گوید. 
صاحب بحار مردد است که نسخه احمد اشعری یا استادش حسین بن سعید بوده است. لذا علامت «ین» گذاشته است. 
از زمان پدر صاحب بحار هم از مکه، کتاب فقه الرضا را آورده اند که نصفش همین کتاب (نوادر أشعری) است. لذا گاهی بحار با عنوان «ضا» از آن استخراج می کند. ولی حر عامی به فقه الرضا اعتبار نمی کند. و آن یکی را هم نوادر احمد می داند نه مردد بین او و حسین بن سعید. نمی دانیم که چرا صاحب بحار توجه نکرده است که هر دو یکی هستند. شیخ حر هم این کتاب را در وسائل، کاملا استخراج کامل نکرده است.

ارسال سوال