دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

ابن فضال پدر و فرزندان او و اعتماد بر روایت

ابن فضال در این طبقه هم ابن فضال پدر است. ظاهرا دائما «ابن فضال» در کافی، ابن فضال پدر (الحسن بن علی بن فضال) است. ایشان سه پسر دارد که از همه مهم تر «علی» است. کشی از عیاشی نقل می کند که همه کتابهای از ائمه (علیهم السلام) نزد ایشان بوده است و می گوید در هیچ جا مثل ایشان در فقه و فضل ندیدم. ابن فضال پدر (حسن)، أجلّ شأناً است و ابن فضال پسر (علی) اوسع دائرةً است.
بنده بعید می دانم ایشان فطحی باشد. شاید مثلا به عبد الله بن جعفر هنگام ذکر نامش احترام می گذاشته است. علاوه بر اینکه نقل شده که ایشان در مرض موت از فطحی بودن برگشته است. ولی به نظرم ایشان اصلا فطحی نبوده است.

گفتیم که تألیف این کتب معمولا در کوفه بوده است. مقدار معتنی بهی از این کتب به قم آمده است. در این کتب، هم مولف و هم طریق (شخصی که کتاب را به قم آورده است) را باید در نظر بگیریم. کتب ابن فضال پدر به قم آمده است ولی کتب پسر کمتر به قم آمده است. بله کتاب پسر نزد شیخ بوده است و از آن در تهذیب نقل می کند. بهترین طریقی که برای آمدن کتب از کوفه به قم هست طریق أحمد أشعری است. مسلما احمد اشعری به کوفه آمده و کتب ابن فضال را نقل کرده است. از احمد برقی هم از ابن فضال پدر نقل شده است ولی توضیح دادیم که شاهدی نداریم که ایشان به کوفه رفته باشد کما اینکه شاهدی نداریم که ابن فضال پدر به قم آمده باشد بلکه شواهد بر نیامدن ایشان به قم داریم. ولی با توجه به اینکه «عَنعَنَ» مساوق اتصال است پس ظاهر روایت این است که احمد برقی، ابن فضال پدر را درک کرده است ولی شاهدی بر این مطلب نداریم.

ارسال سوال