دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

یعقوب بن یزید

 ایشان از اجلای اصحاب است و در بغداد بوده است و به قم هم آمده است. البته اسمش به عربی می خورد ولی ثابت نیست که ایشان قمی باشد ولی به هر حال، قمی ها از او نقل می کنند. (شاید از اشاعره ی قم باشد) البته در برخی روایات دارد : «یعقوب بن یزید القمی» که هنوز برای ما قمی بودن ایشان ثابت نیست

ارسال سوال