دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

عصر تنقیح حدیث در قم و بغداد

دو نفر از اصحاب ما در اوائل قرن چهارم میراث های قم را تنقیح و منظم کرده اند. یکی مرحوم کلینی و یکی هم مرحوم ابن ولید. صدوق هم به دنبال ابن ولید رفته است. به نظر ما آثار صدوق آینه ابن ولید است. البته کلینی در قم زیاد عنوان نداشته است و از زندگی ایشان در قم هم خبر زیادی نداریم. لذا تنقیح ابن ولید و صدوق در قم بیشتر رواج یافت.

مرحوم کلینی کافی را در بغداد نقل کرده است و کتاب ایشان در بغداد جا افتاد و مقبول شد. چهار پنج سال بعد از وفات ایشان آل بویه به بغداد آمدند و شیعه در بغداد جایگاه زیادی یافت. در اوائل قرن پنجم (به خاطر قدرت تشیع در بغداد) بغداد جایگاه والایی داشت و اصحاب بغدادی ما (مفید و شیخ طوسی و...) دست به تنقیح جدیدی در بغداد زدند. محور این تنقیح هم کتاب مرحوم کلینی بود نه آثار ابن ولید. معارفی که فعلا ما در حوزه های  خودمان داریم حدود نود درصدش از آثار بغداد است. و نود و چند درصد از همین نود درصد هم از تلاش های مرحوم شیخ طوسی است.

ارسال سوال